Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. VASARIO 2 D. REKOMENDACIJOS NR. 3 (K-6) „DĖL KAI KURIŲ GALŪNINĖS DARYBOS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2020 m. vasario 6 d. Nr. PN-2 (k-6.2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. rekomendaciją Nr. 3 (k-6) „Dėl kai kurių galūninės darybos daiktavardžių kirčiavimo“:

Įrašyti šiuos daiktavardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:

1) su galūne -as:
gram̃zdas 2, 4 „svoris meškerės valui“

2) su galūne -a:
gaivà 3, gáiva 1 „toks gaivusis gėrimas (ppr. iš vaisių)“
gaivà 4 „gaivumas; bot. toks augalas“

Komisijos pirmininkas                     Audrys Antanaitis

_______________________