Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. SPALIO 28 D. REKOMENDACIJOS Nr. 12 (K-11) „DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2020 m. vasario 6 d. Nr. PN-4 (k-11.5)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. rekomendaciją Nr. 12 (k-11) „Dėl kai kurių priesaginių būdvardžių kirčiavimo“:

Įrašyti šiuos būdvardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:

-inis, -ė
geocentrìnis, -ė 2, geoceñtrinis, -ė 1
vinkšnìnis, -ė 2, vìnkšninis, -ė 1

-iškas, -a
gerãdariškas, -a 1, geradãriškas, -a 1, gẽradariškas, -a 1 

Komisijos pirmininkas                    Audrys Antanaitis 

______________________