Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. BALANDŽIO 1 D. REKOMENDACIJOS NR. 8 (K-8) „DĖL KAI KURIŲ SUDURTINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO


2020 m. vasario 6 d. Nr. PN-3 (k-8.2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. balandžio 1 d. rekomendaciją Nr. 8 (K-8) „Dėl kai kurių sudurtinių daiktavardžių kirčiavimo“:

1. Papildyti 1 punktą – įrašyti šiuos daiktavardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
aukštalipỹs, -ė̃ 3 b, 34b, aukštãlipis, -ė 1 
geradarỹs, -ė̃ 3b, 34b, gerãdaris, -ė 1 

2. Papildyti 2 punktą – įrašyti šiuos daiktavardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:

gaĩdžiagystė 1, gaidžiãgystė 1


Komisijos pirmininkas                     Audrys Antanaitis 

__________________