Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. GRUODŽIO 4 D. REKOMENDACIJOS NR. 8 (K-5) „DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2020 m. vasario 6 d. Nr. PN-1 (k-5.5)

Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gruodžio 4 d. rekomendaciją Nr. 8 (k-5) „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“:

Įrašyti daiktavardį geluonis, siūlyti jį kirčiuoti taip:

-uonis
geluonìs, -iẽs 3b, geluõnis, -io 2

Komisijos pirmininkas                                  Audrys Antanaitis

_________________________ 

Aistė Pangonytė, tel. (8 5)  272 3310, aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt