Spausdinti

 

2010 m. spalio 28 d. Nr. PN-6
Vilnius

     Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
 

     Patvirtinti rekomendacinį Svetimžodžių atitikmenų sąrašą (pridedama).

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                     IRENA SMETONIENĖ
 

Komentaras