Spausdinti

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. GRUODŽIO 4 D. REKOMENDACIJOS NR. 8 (K-5) „DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. PN-13 (k-5.4)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gruodžio 4 d. rekomendaciją Nr. 8 (k-5) „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“:
1. Sukeisti kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip:
-ienė
hercogíenė 1, her̃cogienė 1, hèrcogienė 1
2. Įrašyti šiuos daiktavardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip :
-enas
gluõdenas 3b, gluõdenas 1
-inis, -inė (dgs. -inės)
Õninės 1, Onìnės 2

Komisijos pirmininkas                                                      Audrys Antanaitis