Spausdinti

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. SPALIO 2 D. REKOMENDACIJOS NR. 5 (K-4) „DĖL KAI KURIŲ DAUGIASKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. PN-12 (k-4.4)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. spalio 2 d. rekomendaciją Nr. 5 (k-4) „Dėl kai kurių daugiaskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“:
Išbraukti variantą „bãtistas 3b“ ir vietoj jo įrašyti: „bãtistas 1, batìstas 2“.

Komisijos pirmininkas                                                 Audrys Antanaitis