Spausdinti

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS REKOMENDACIJOS „DĖL STOTELIŲ PAVADINIMŲ SUDARYMO IR RAŠYMO“

2011 m. birželio 23 d. Nr. PN-6
Vilnius

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija, siekdama sunorminti stotelių pavadinimų sudarymą ir rašymą, n u t a r i a:

     Patvirtinti rekomendaciją „Dėl stotelių pavadinimų sudarymo ir rašymo“ (pridedama). 
 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                 IRENA SMETONIENĖ

 _________________________

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2011 m. birželio 23 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6

  
REKOMENDACIJA
„DĖL STOTELIŲ PAVADINIMŲ SUDARYMO IR RAŠYMO“
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Stotelių pavadinimai padeda orientuotis vietovėje, todėl jie sietini su gyvenamųjų vietovių, miesto dalių, kvartalų, gatvių, aikščių vardais arba statinių, greta veikiančių įstaigų ir kitų tos vietos objektų pavadinimais. Jų nepatariama sieti su dažnai trumpalaikiais simboliniais įstaigų pavadinimais. Retais atvejais stotelių pavadinimai sudaromi kitu pagrindu, pavyzdžiui, siejami su kokiu nors įvykiu, reiškiniu, plg. Atminties st. (Vilniuje, Karoliniškių seniūnijoje).
2. Rekomenduojami trumpi ir informatyvūs pavadinimai.
 
II. PAVADINIMŲ SUDARYMAS IR RAŠYMAS
3. Stotelių pavadinimus sudaro orientacinio objekto pavadinimas ir gimininis (nomenklatūrinis) žodis stotelė.
4. Stotelių pavadinimai yra tikriniai, pradedami didžiąja raide, gimininis žodis stotelė arba jo trumpinys st. rašomi mažąja raide; jei yra daugiau sudaromųjų žodžių, jie rašomi pagal bendrąsias rašybos taisykles, atsižvelgiant į objekto pavadinimo rašybą.
5. Pagal sudaromuosius žodžius skiriamos tokios stotelių pavadinimų grupės:
5.1. sudaryti iš pavienių bendrinių žodžių, pvz.: medelynas – Medelyno st., arkikatedra – Arkikatedros st., baseinas – Baseino st.;
5.2. sudaryti iš bendrinių žodžių junginių, pvz.: televizijos bokštas – Televizijos bokšto st., autobusų parkas – Autobusų parko st., troleibusų žiedas – Troleibusų žiedo st.; pavadinimų, kurie prasideda skaitmenimis išreikštu kelintiniu skaitvardžiu, rašyba išlieka nepakitusi, pvz.: 2-asis paplūdimys – 2-ojo paplūdimio st., IX fortas – IX forto st.;
5.3. sudaryti iš tiesioginės reikšmės tikrinių pavadinimų, pvz.: Muzikinis teatras – Muzikinio teatro st., Menų fakultetas – Menų fakulteto st., Šeškinės poliklinika – Šeškinės poliklinikos st., Karaimų kapinės – Karaimų kapinių st.;
5.4. sudaryti iš simbolinės reikšmės tikrinių pavadinimų, pvz.: AB „Sparta“ – „Spartos“ st., UAB „Plukiai“ – „Plukių“ st., VĮ „Eismas“ – „Eismo“ st., AB „Klaipėdos pienas“ – „Klaipėdos pieno“ st.;
PASTABOS:
1. Sudarant stotelių pavadinimus įmonių, įstaigų, organizacijų teisinės formos nuoroda, pvz., akcinė bendrovė ar santrumpa AB, neteikiama.
2. Stotelių pavadinimą sudarantis simbolinis pavadinimas vartojamas kilmininko forma: „Spartos“ stotelė – ne „Sparta“ stotelė.
5.5. sudaryti iš simbolinės ir tiesioginės reikšmės pavadinimų, pvz.: „Žalgirio“ stadionas – „Žalgirio“ stadiono st. (dar žr. 6 p.);   
5.6. sudaryti iš vietovardžių:
5.6.1. vienanarių ar dvinarių vardininko formos, pvz.: Antaviliai (gyvenamoji vietovė) – Antavilių st., Santariškės (miesto dalis) – Santariškių st., Bajorų Kalvos (kvartalas) – Bajorų Kalvų st., Šilas (ežeras) – Šilo st., Pamėnkalnis (kalnas) – Pamėnkalnio st.;
5.6.2. sudėtinių vietovardžių, pvz.: Šiaurės miestelis (kvart.) – Šiaurės miestelio st., Žaliasis tiltas – Žaliojo tilto st.; kai stotelės pavadinimo pagrindu eina gatvėvardis, gatvių nomenklatūros žodis (gatvė, skersgatvis, akligatvis, aikštė, kelias, krantinė, prospektas ir kt.) gali būti išleidžiamas (suskliaustas trumpinys ar žodis gali būti pavadinime rašomas arba nerašomas), pvz.: Aušros g. – Aušros g. st. arba Aušros st., Sėlių g. – Sėlių g. st. arba Sėlių st., Jono Kazlausko g. – Jono Kazlausko g. st. arba Jono Kazlausko st., Nepriklausomybės aikštė – Nepriklausomybės aikštės st. arba Nepriklausomybės st. Tam tikrais atvejais žodžio gatvė ar pan. geriau neišleisti, pvz.: Skersinė g. – Skersinės g. st., Senoji Smiltelės g. – Senosios Smiltelės g. st., Žaliųjų Ežerų g. – Žaliųjų Ežerų g. st. (išleistas gatvių nomenklatūros žodis lieka numanomas, todėl vardo forma nepakinta, pvz.: Skersinės st., Senosios Smiltelės st., Žaliųjų Ežerų st., dar plg. Žaliųjų ežerų st. – prie Žaliųjų ežerų, o ne Žaliųjų Ežerų gatvėje).
6. Ilgesnius objektų pavadinimus, sudarant stotelių pavadinimus, rekomenduojama trumpinti iki aiškiausio orientacinio žodžio ar žodžių junginio, plg.: Operos ir baleto teatras – Operos st. arba Teatro st., Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninėGreitosios pagalbos st., prekybos centras „Babilonas“ – Prekybos centro st. arba „Babilono“ st.; „Aukuro“ vidurinė mokykla – „Aukuro“ mokyklos st., Mokyklos st. arba „Aukuro“ st. Ilgėlesni pavadinimai sudaromi aiškumo dėlei, plg.: Seniūnijos st. (kai teritorijoje viena seniūnija) ir Domeikavos seniūnijos st., Rokų seniūnijos st. (kai seniūnijų daugiau); Žalgirio st. (pagal Žalgirio g.) ir „Žalgirio“ stadiono st. (toje pačioje gyvenamojoje teritorijoje).
7. Stotelių pavadinimai nesudaromi iš netaisyklingų, nenorminių žodžių ar žodžių junginių, nenorminių vietovardžių formų.
 
III. PAVADINIMAI INFORMACINĖSE LENTELĖSE IR GARSINIUOSE PRANEŠIMUOSE
8. Informacinėse lentelėse stotelių pavadinimai gali būti teikiami, kaip nurodyta 5 punkte, arba vardininku, išleidus žodį stotelė ar trumpinį st. (vienos gyvenamosios vietovės teritorijoje vienu kuriuo būdu – ne įvairiai). Pvz.:
Medelyno st. arba Medelynas;
Botanikos sodo st. arba Botanikos sodas;
„Spartos“ st. arba „Sparta“;
„Žalgirio“ stadiono st. arba „Žalgirio“ stadionas;
Antavilių st. arba Antaviliai;
Žaliojo tilto st. arba Žaliasis tiltas;
Aušros g. st. arba Aušros g., arba Aušros st.;
Nepriklausomybės aikštės st. arba Nepriklausomybės aikštė, arba Nepriklausomybės st.  
PastabOS:
1. Išleidus gatvių nomenklatūros žodžius (ar trumpinius), gimininis žodis stotelė ar jo trumpinys st. paliekamas.
2. Pavadinimai rašomi įprastu šriftu arba didžiosiomis raidėmis, pvz.: Medelyno st. arba MEDELYNO ST., Medelynas arba MEDELYNAS.
9. Transporto tvarkaraščiuose didžiųjų raidžių šriftas nerekomenduojamas, o stotelių pavadinimų forma gali būti pasirenkama, kaip nurodoma 8 punkte.
10. Garsiniuose viešojo transporto pranešimuose rekomenduojama oficiali stotelių pavadinimų forma (žr. 5 punktą), tačiau jie gali būti vartojami ir kaip nurodoma 8 punkte, pvz.: Bibliotekos stotelė, kita – Universiteto stotelė. Eišiškių plentas, kita stotelė – Naujininkai. Simono Daukanto gatvė, kita – Gedimino gatvės stotelė. Lukiškės, kita – Kražių stotelė (plg. Kražių g.). Prūsų stotelė (plg. Prūsų g.), kita stotelė – „Spartos“ (arba „Sparta“, plg. AB „Sparta“).
 
 _________________________

Komentaras (Bendrosiose naujienose 2011-07-13).