Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL SENIŪNAITIJŲ PAVADINIMŲ SUDARYMO IR RAŠYMO“

2012 m. vasario 2 d. Nr. PN-1
Vilnius

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija, siekdama sunorminti seniūnaitijų pavadinimų sudarymą ir rašymą, n u t a r i a:
       Patvirtinti rekomendaciją „Dėl seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo“ (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                               IRENA SMETONIENĖ
                                                 ____________________

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2012 m. vasario 2 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-1 
 

REKOMENDACIJA
„DĖL SENIŪNAITIJŲ PAVADINIMŲ SUDARYMO IR RAŠYMO“

       1. Seniūnaitijos pavadinimas sudaromas iš skiriamąjį požymį nusakančio žodžio arba žodžių junginio ir gimininio žodžio seniūnaitija, pvz.: Bernotų seniūnaitija, Stoties seniūnaitija, Sodų seniūnaitija, Draugystės g. seniūnaitija, Šančių ąžuolyno seniūnaitija. Skiriamąjį požymį nusako tikrinis žodis, dažniausiai vietovardis (gyvenamosios vietovės, jos dalies vardas, miestuose taip pat ir gatvės pavadinimas), rečiau – bendrinis žodis. Rašant seniūnaitijų pavadinimus kabutės nevartojamos.
       2. Kai seniūnaitijos teritorija apima daugiau nei vieną gyvenamąją vietovę, jos pavadinimą rekomenduojama sudaryti su gausiausios pagal gyventojų skaičių ar reikšmingiausios pagal kokį nors kitą požymį gyvenamosios vietovės vardu, pvz.: Linkaičių seniūnaitija (apimama teritorija: Linkaičių k., Džiugių k., Jauneikių k., Šimkūnų k.). To paties principo patariama laikytis, kai seniūnaitija apima daugiau nei vienos gatvės teritoriją, pvz.: Vilniaus g. seniūnaitija (apimama teritorija: Vilniaus g., Pramonės g., A. Mickevičiaus g., Vytauto g., J. Sniadeckio g.). Retais atvejais, kai seniūnaitija apima dvi gyvenamąsias vietoves, pavadinimas gali būti sudaromas iš jų vardų, sujungtų jungtuku ir arba brūkšniu (brūkšnelis nevartojamas), pvz.: Butniūnų ir Gedučių seniūnaitija arba Butniūnų–Gedučių seniūnaitija.
       3. Seniūnaitijų pavadinimuose vartojamos norminės vietovardžių formos. Asmenvardinės kilmės gatvėvardžiai pavadinimuose teikiami tokie, kokius yra patvirtinusios savivaldybių tarybos, – su visu arba sutrumpintu asmens vardu.
      4. Seniūnaitijų pavadinimuose rekomenduojama neišleisti gatvių tipą nusakančių žodžių gatvė, prospektas ir kt., juos vartoti sutrumpintus, pvz.: Keramikų g. seniūnaitija, Laisvės pr. seniūnaitija. Nomenklatūriniai žodžiai miesto, miestelio, kaimo, krašto ir pan. paprastai išleidžiami, pvz., Bernotų seniūnaitija (ne Bernotų kaimo seniūnaitija), išskyrus tuos atvejus, kai šie žodžiai reikalingi vienavardžiams pavadinimams atskirti, plg.: Ventos kaimo seniūnaitija (apima Ventos kaimą) ir Ventos miesto seniūnaitija (apima Ventos miestą).
       Vienavardžiai seniūnaitijų pavadinimai gali būti papildomi kitais skiriamąjį požymį nusakančiais žodžiais, pvz.: Vilijampolės rytinė seniūnaitija, Vilijampolės vakarinė seniūnaitija, arba arabišku skaitmeniu su įvardžiuotine linksnio galūne, pvz.: Riešės 1-oji seniūnaitija, Riešės 2-oji seniūnaitija, Riešės 3-ioji seniūnaitija, V. Krėvės pr. 1-oji seniūnaitija, V. Krėvės pr. 2-oji seniūnaitija.
       5. Seniūnaitijų pavadinimai nedaromi iš bendrinei kalbai neteiktinų žodžių arba vien su skaitmenimis ar vien su skaitvardžiais (pavyzdžiui, neteiktina: 1-oji seniūnaitija, 2-oji seniūnaitija arba Pirmoji seniūnaitija, Antroji seniūnaitija).
6. Nurodant seniūnaitijos teritorinę priklausomybę pavadinimai išdėstomi taip: Joniškio rajono savivaldybės Žagarės seniūnijos Daukšių seniūnaitija, Klaipėdos miesto Danės g. seniūnaitija.
       7. Nomenklatūrinis žodis seniūnaitija gali būti trumpinamas – snn.
       8. Žodis seniūnaitija nevartojamas seniūnaičio pareigų pavadinime, pvz., Bernotų seniūnaitis (ne Bernotų seniūnaitijos seniūnaitis), plg. Naujininkų seniūnas (ne Naujininkų seniūnijos seniūnas).

Komentaras