Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
 
 PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL PRUNUS GENTIES AUGALŲ PAVADINIMŲ" 
 
2015 m. balandžio 2 d. Nr. PN-2
Vilnius
 

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl Prunus genties augalų pavadinimų“ (pridedama).

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                     DAIVA VAIŠNIENĖ