Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL NUODINGŲJŲ AUGALŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ (K–P)“

2016 m. birželio 17 d. Nr. PN-4
Vilnius

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Patvirtinti rekomendaciją „Dėl nuodingųjų augalų lietuviškų pavadinimų (K–P)“ (pridedama).

Komisijos pirmininkė                                                                                    Daiva Vaišnienė