Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL NUODINGŲJŲ AUGALŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ (A–J)“

2016 m. balandžio 14 d. Nr. PN-2
Vilnius

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Patvirtinti rekomendaciją „Dėl nuodingųjų augalų lietuviškų pavadinimų (A–J)“ (pridedama).

Komisijos pirmininkė                                                       Daiva Vaišnienė