Spausdinti

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ INDUOČIŲ AUGALŲ RŪŠIŲ PAVADINIMŲ“

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. PN-6
Vilnius

    Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos    Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
     Patvirtinti rekomendaciją „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų induočių augalų rūšių pavadinimų“ (pridedama).

Komisijos pirmininkas                                                    Audrys Antanaitis