Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ ŽUVŲ, MOLIUSKŲ IR VĖŽIAGYVIŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2019 m. vasario 28 d. Nr. PN-2
Vilnius

     Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
    Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kai kurių žuvų, moliuskų ir vėžiagyvių lietuviškų pavadinimų“.

Komisijos pirmininkas                                                                    Audrys Antanaitis