Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ VARLIAGYVIŲ KLASĖS (AMPHIBIA) KIRMRAUSINIŲ (GYMNOPHIONA) BŪRIO VARLIAGYVIŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ"

2015 m. gegužės 28 d. Nr. PN-4
Vilnius

     Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

     Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kai kurių varliagyvių klasės (Amphibia) kirmrausinių (Gymnophiona) būrio varliagyvių lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

Komisijos pirmininkė                                                                                                              Daiva Vaišnienė