Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ VARLIAGYVIŲ (AMPHIBIA) KLASĖS BEUODEGIŲ VARLIAGYVIŲ (ANURA) BŪRIO STRABOMANTIDAE ŠEIMOS VARLIAGYVIŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2017 m. balandžio 27 d. Nr. PN-9
Vilnius

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kai kurių varliagyvių (Amphibia) klasės beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Strabomantidae šeimos varliagyvių lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

Komisijos pirmininkė                                                       Daiva Vaišnienė