Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ VABZDŽIŲ (INSECTA) KLASĖS VABALŲ (COLEOPTERA) BŪRIO CERAMBYCOIDEA ANTŠEIMIO VABALŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. PN-15
Vilnius

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kai kurių vabzdžių (Insecta) klasės vabalų (Coleoptera) būrio Cerambycoidea antšeimio vabalų lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

Komisijos pirmininkas                                                 Audrys Antanaitis