Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

 

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ ŠEIMŲ VABALŲ (INSECTA: COLEOPTERA) LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

 
2014 m. lapkričio 13 d. Nr. PN-5
Vilnius
 

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kai kurių šeimų vabalų (Insecta: Coleoptera) lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

 

Komisijos pirmininkė                                                                   Daiva Vaišnienė

________________