Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ SAMANŲ (KERPSAMANIŲ IR LAPSAMANIŲ) LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. PN-8
Vilnius

    Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
    Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kai kurių samanų (kerpsamanių ir lapsamanių) lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

Komisijos pirmininkas                                                                   Audrys Antanaitis