Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2015 M. SPALIO 1 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-5 „DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ LIETUVOJE GYVENANČIŲ PILVAKOJŲ MOLIUSKŲ (GASTROPODA) KLASĖS IR DVIGELDŽIŲ MOLIUSKŲ (BIVALVIA) KLASĖS MOLIUSKŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO

2016 m. lapkričio 10 d. Nr. PN-9
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Pakeisti Lietuvoje gyvenančių pilvakojų moliuskų (Gastropoda) ir dvigeldžių moliuskų (Bivalvia) sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2015 m. spalio 1 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-5:
1. Papildyti sąrašą šiais pavadinimais:
Cerastoderma glaucumpilkšvóji širdùkė
Musculium lacustreežerìnė kiaukutùkė
Musculium transversumpailgóji kiaukutùkė
Pisidium amnicumdidžióji žìrnė
Pisidium casertanumpaprastóji žìrnė
Pisidium conventusšaltavandẽnė žìrnė
Pisidium henslowanumdvibriaũnė žìrnė
Pisidium hibernicumglotnióji žìrnė
Pisidium lilljeborgiiežerìnė žìrnė
Pisidium miliumkampúotoji žìrnė
Pisidium moitessierianummažóji žìrnė
Pisidium nitidumblizgióji žìrnė
Pisidium obtusalebukóji žìrnė
Pisidium personatumslapióji žìrnė
Pisidium pseudosphaeriumovalióji žìrnė
Pisidium pulchellumdailióji žìrnė
Pisidium subtruncatumkreivóji žìrnė
Pisidium supinumaštriakiaũtė žìrnė
Pisidium tenuilineatumsmulkiariẽvė žìrnė
Sphaerium corneumragìnė rutuliùkė
Sphaerium nucleusmažóji rutuliùkė
Sphaerium rivicolaùpinė rutuliùkė
Sphaerium solidumrantúotoji rutuliùkė

2. Vietoj pavadinimo „Sphaeriumrutuliùkė“ įrašyti pavadinimą „Sphaeriumrutuliùkės“.

Komisijos pirmininkė                                                       Daiva Vaišnienė