Spausdinti

2011 m. vasario 24 d. Nr. PN-3 (K-21)   
Vilnius

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kai kurių įvardžiuotinių formų kirčiavimo“ (pridedama).

 
KOMISIJOS PIRMININKĖ                                        IRENA SMETONIENĖ

Komentaras