Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ GRYBŲ IR Į JUOS PANAŠIŲ ORGANIZMŲ BEI JŲ SUKELIAMŲ LIGŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2019 m. sausio 31 d. Nr. PN-1
Vilnius


     Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
      Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kai kurių grybų ir į juos panašių organizmų bei jų sukeliamų ligų lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).


Komisijos pirmininkas                                                                Audrys Antanaitis