Spausdinti

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
„DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL GRYBŲ (INOPERKULINIŲ DISKOMICETŲ) LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2020 m. gegužės 7 d. Nr. PN-8
Vilnius

    Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos    Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Patvirtinti rekomendaciją „Dėl grybų (inoperkulinių diskomicetų) lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

Komisijos pirmininkas                                Audrys Antanaitis