Spausdinti

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL GLEIVŪNŲ IR AUGALŲ LIGAS SUKELIANČIŲ GRYBŲ BEI PATOGENINIŲ OOMICETŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2021 m. gegužės 27 d. Nr. PN-9
Vilnius

    Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
    Patvirtinti rekomendaciją „Dėl gleivūnų ir augalų ligas sukeliančių grybų bei patogeninių oomicetų lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

Komisijos pirmininkas                               Audrys Antanaitis