Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL DEKORATYVINIŲ AUGALŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ (Š–Ž)“

2014 m. spalio 9 d. Nr. PN-3
Vilnius

        Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
      Patvirtinti rekomendaciją „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (Š–Ž)“ (pridedama).

Komisijos pirmininkė                                                                      Daiva Vaišnienė