Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

 DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL DEKORATYVINIŲ AUGALŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ (O–P)“ 

 

2013 m. gruodžio 19 d. Nr. PN-17
Vilnius
 

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (O–P)“ (pridedama).

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                           DAIVA VAIŠNIENĖ