Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
PROTOKOLINIS NUTARIMAS 

 

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL DEKORATYVINIŲ AUGALŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ (C–F)“  

2013 m. balandžio 4 d. Nr. PN-2
Vilnius 

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (C–F)“ (pridedama).

 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                           DAIVA VAIŠNIENĖ