Spausdinti

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

 

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL DEKORATYVINIŲ AUGALŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ (A–B)“

 
2012 m. gruodžio 20 d. Nr. PN-5
Vilnius
 

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (A–B)“ (pridedama).

 
KOMISIJOS PIRMININKĖ                                                 DAIVA VAIŠNIENĖ