Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL CITRUSINIŲ AUGALŲ IR JŲ VAISIŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2017 m. gegužės 22 d. Nr. PN-10
Vilnius

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
1. Patvirtinti rekomendaciją „Dėl citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2002 m. gruodžio 19 d. pranešimą Nr. 96 „Dėl citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų“.

Komisijos pirmininkė                                                      Daiva Vaišnienė