Spausdinti

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2005 M. LAPKRIČIO 10 D. REKOMENDACIJOS NR. R-12 (K-16) „DĖL KAI KURIŲ PRIEVEIKSMIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. PN-16 (k-16.4) 
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. lapkričio 10 d. rekomendaciją Nr. R-12 (k-16) „Dėl kai kurių prieveiksmių kirčiavimo“:

1. Sukeisti kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip:
ilgaĩniui, ìlgainiui
kniūbsčiõm, kniūbsčiomìs, kniū́bsčiom(is)
patykõm, patykomìs, patỹkom(is)
vėjãvaikiškai, vė́javaikiškai

2. Įrašyti šiuos prieveiksmius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
apčiúopom(is), apčiuopõm, apčiuopomìs
į́kalniui, įkalniui͊
į́kandin, įkandiñ
netýčiom(is), netyčiõm, netyčiomìs
nórom(is), norõm, noromìs
pakn(i)ópstom(is), pakn(i)opstõm, pakn(i)opstomìs
pašókom(is), pašokõm, pašokomìs
týčiom(is), tyčiõm, tyčiomìs

Komisijos pirmininkas                                                                 Audrys Antanaitis