Spausdinti

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. spalio 28 d. Nr. 12 (K-11)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos priesaginius būdvardžius kirčiuoti taip:

-anas, -a
rū́škanas, -à 3a
-ėtas, -a
kerpė́tas, -a 1, kérpėtas, -a 1
pelkė́tas, -a 1, pélkėtas, -a 1
teisė́tas, -a 1, téisėtas, -a 1
-inas
máurinas, -à 3a, maũrinas, -à 3b
snárglinas, -à 3a, snar̃glinas, à 3b
-ingas
baimìngas, -a 1
miltìngas, -a 1
pienìngas, -a 1
sąmojìngas, -a 1, są́mojingas, -a 1
sąmonìngas,-a 1, są́moningas,-a 1
sąžinìngas, -a 1, są́žiningas, -a 1
sultìngas, -a 1
varpìngas, -a 1
-inis
agur̃kinis, -ė 1, agurkìnis, -ė 2
aliumìninis 1, aliuminìnis 2
analìzinis, -ė 1
apliñkinis, -ė 1, aplinkìnis, -ė 2
arbãtinis, -ė 1, arbatìnis, -ė 2
bãlinis, -ė 1, balìnis, -ė 2
bitùminis, -ė 1, bitumìnis, -ė 2,
cùkrinis, -ė 1, cukrìnis, -ė 2
deguõninis, -ė 1, deguonìnis, -ė 2
euròpinis, -ė 1
kapròninis, -ė 1, kapronìnis, -ė 2
kartòninis, -ė 1, kartonìnis, -ė 2
kasmetìnis, -ė 2, kasmẽtinis, -ė 1
kaučiùkinis, -ė 1, kaučiukìnis, -ė 2
keliñtinis, -ė 1, kelintìnis, -ė 2.
kišenìnis, -ė 2, kišẽninis, -ė 1
kruõpinis, -ė 1, kruopìnis, -ė 2
líepinis, -ė 1, liepìnis, -ė 2
nèrvinis, -ė 1, ner̃vinis, -ė 1
plỹtinis, -ė 1, plytìnis, -ė 2
pokirtìnis, -ė 2, pokir̃tinis, -ė 1
procentìnis, -ė 2, proceñtinis, -ė 1
prieškirtìnis, -ė 2, prieškir̃tinis, -ė 1
relìnis, -ė 2, rèlinis, -ė 1
rentgenìnis, -ė 2, retgèninis, -ė 1
satìninis, -ė 1, satinìnis, -ė 2
slyvìnis, -ė 2, slỹvinis, -ė 1
smė̃linis, -ė 1, smėlìnis, -ė 2
smùrtinis, -ė 1, smur̃tinis, -ė 1
sráigtinis, -ė 1, sraĩgtinis, -ė 1
šiemetìnis, -ė 2, šiemẽtinis, -ė 1
šiųmetìnis, -ė 2, šiųmẽtinis,-ė 1
tarpaukštìnis, -ė 2, tarpaũkštinis, -ė 1
tarpklasìnis, -ė 2, tarpklãsinis, -ė 1
tarpmiestìnis, -ė 2, tarpmiẽstinis, -ė 1
tiesìnis, -ė 2, tiẽsinis, -ė 1
trikartìnis, -ė 2, trikar̃tinis, -ė 1
užklasìnis, -ė 2, užklãsinis, -ė 1
výžinis, -ė 1, vỹžinis, -ė 1
žilvìtinis, -ė 1, žilvitìnis2
-intelis, -ė
visiñtelis, -ė 1, visìntelis, -ė 1
-iškas
káržygiškas, -a 1
veidmaĩniškas, -a 1, véidmainiškas, -a 1
vė́javaikiškas, -a 1, vėjãvaikiškas, -a 1
veltė̃diškas, -a 1, véltėdiškas, -a 1
žáltiškas, -a 1, žal̃tiškas, -a 1
žvýniškas, -a 1, žvỹniškas, -a 1
-(i)uotas
speigúotas, -a 1
-tas, -a
rim̃tas, -à 4, rìmtas, -à 3
-yvas
ankstývas, -a 1, ankstývas, -à 3
jaunývas, -a 1, jaunývas, -à 3
senývas, -a 1, senývas, -à 3
valývas, -a 1, valývas, -à 3
vėlývas, -a 1, vėlývas, -à 3
-otas
ašakótas, -a 1
ašarótas, -a 1
audrótas, -a 1
augalótas, -a 1
darganótas, -a 1
pleiskanótas, -a 1
spurganótas, -a 1
strazdanótas, -a 1
ūkanótas, -a 1
varpótas, -a 1

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                              IRENA SMETONIENĖ

__________________________ 
Aktualią rekomendacijos redakciją žr. Nutarimai. Tartis ir kirčiavimas.