Spausdinti

 

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PIRMINIŲ VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMO

2005 m. sausio 27 d. Nr. R-1 (k-13)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos pirminius (ir iš jų padarytus priešdėlinius bei sangrąžinius) veiksmažodžius kirčiuoti taip:

ber̃ti, bẽria, bė̃rė; bérti, bẽria, bė́rė

apiber̃ti, apìberia, apìbėrė; apibérti, apìberia, apibė́rė
įber̃ti, į̃beria, į̃bėrė; įbérti, į̃beria, įbė́rė
išber̃ti, ìšberia, ìšbėrė; išbérti, ìšberia, išbė́rė
nuber̃ti, nùberia, nùbėrė; nubérti, nùberia, nubė́rė
paber̃ti, pàberia, pàbėrė; pabérti, pàberia, pabė́rė
praber̃ti, pràberia, pràbėrė; prabérti, pràberia, prabė́rė
priber̃ti, prìberia, prìbėrė; pribérti, prìberia, pribė́rė
suber̃ti, sùberia, sùbėrė; subérti, sùberia, subė́rė
užber̃ti, ùžberia, ùžbėrė; užbérti, ùžberia, užbė́rė

glíeti, glíeja, glíejo; gliẽti, gliẽja, gliẽjo

apglíeti, apglíeja, apglíejo; apgliẽti, apgliẽja, apgliẽjo
išglíeti, išglíeja, išglíejo; išgliẽti, išgliẽja, išgliẽjo
priglíeti, priglíeja, priglíejo; prigliẽti, prigliẽja, prigliẽjo
užglíeti, užglíeja, užglíejo; užgliẽti, užgliẽja, užgliẽjo

gríeti, gríeja, gríejo; griẽti, griẽja, griẽjo

nugríeti, nugríeja, nugríejo; nugriẽti, nugriẽja, nugriẽjo

líeti, líeja, líejo; liẽti, liẽja, liẽjo „daryti iš lydyto metalo ar ko kito“

išlíeti, išlíeja, išlíejo; išliẽti, išliẽja, išliẽjo „liejant pagaminti“
nulíeti, nulíeja, nulíejo; nuliẽti, nuliẽja, nuliẽjo „padaryti iš tirpyto metalo, vaško ar pan.“
prilíeti, prilíeja, prilíejo; priliẽti, priliẽja, priliẽjo „liejant pritvirtinti“
užlíeti, užlíeja, užlíejo; užliẽti, užliẽja, užliẽjo „liejant užtaisyti“

lõbti, lõbsta, lõbo; lóbti, lóbsta, lóbo

pralõbti, pralõbsta, pralõbo; pralóbti, pralóbsta, pralóbo

nõrti, nõrsta, nõro; nórti, nórsta, nóro

panõrti, panõrsta, panõro; panórti, panórsta, panóro

per̃ti, pẽria, pė̃rė; pérti, pẽria, pė́rė

įper̃ti, į̃peria, į̃pėrė; įpérti, į̃peria, įpė́rė
išper̃ti, ìšperia, ìšpėrė; išpérti, ìšperia, išpė́rė
nuper̃ti, nùperia, nùpėrė; nupérti, nùperia, nupė́rė
paper̃ti, pàperia, pàpėrė; papérti, pàperia, papė́rė
super̃ti, sùperia, sùpėrė; supérti, sùperia, supė́rė
užper̃ti, ùžperia, ùžpėrė; užpérti, ùžperia, užpė́rė

ráišti, ráišta, ráišo; raĩšti, raĩšta, raĩšo

apráišti, apráišta, apráišo; apraĩšti, apraĩšta, apraĩšo

síeti, síeja, síejo; siẽti, siẽja, siẽjo

atsíeti, atsíeja, atsíejo; atsiẽti, atsiẽja, atsiẽjo
pasíeti, pasíeja, pasíejo; pasiẽti, pasiẽja, pasiẽjo
prisíeti, prisíeja, prisíejo; prisiẽti, prisiẽja, prisiẽjo
susíeti, susíeja, susíejo; susiẽti, susiẽja, susiẽjo

smel̃kti, smel̃kia, smel̃kė „aštriai skaudėti, diegti“

nusmel̃kti, nusmel̃kia, nùsmelkė
pasmel̃kti, pasmel̃kia, pàsmelkė
susmel̃kti, susmel̃kia, sùsmelkė

smur̃gti, smur̃gsta, smur̃go; smùrgti, smùrgsta, smùrgo

apsmur̃gti, apsmur̃gsta, apsmur̃go; apsmùrgti, apsmùrgsta, apsmùrgo
nusmur̃gti, nusmur̃gsta, nusmur̃go; nusmùrgti, nusmùrgsta, nusmùrgo
susmur̃gti, susmur̃gsta, susmur̃go; susmùrgti, susmùrgsta, susmùrgo

sver̃ti, svẽria, svė̃rė; svérti, svẽria, svė́rė

apsver̃ti, àpsveria, àpsvėrė; apsvérti, àpsveria, apsvė́rė
atsver̃ti, àtsveria, àtsvėrė; atsvérti, àtsveria, atsvė́rė
nusver̃ti, nùsveria, nùsvėrė; nusvérti, nùsveria, nusvė́rė
pasver̃ti, pàsveria, pàsvėrė; pasvérti, pàsveria, pasvė́rė
prisver̃ti, prìsveria, prìsvėrė; prisvérti, prìsveria, prisvė́rė
susver̃ti, sùsveria, sùsvėrė; susvérti, sùsveria, susvė́rė

žer̃ti, žẽria, žė̃rė; žérti, žẽria, žė́rė

apžer̃ti, àpžeria, àpžėrė; apžérti, àpžeria, apžė́rė
atžer̃ti, àtžeria, àtžėrė; atžérti, àtžeria, atžė́rė
išžer̃ti, ìšžeria, ìšžėrė; išžérti, ìšžeria, ìšžė́rė
nužer̃ti, nùžeria, nùžėrė; nužérti, nùžeria, nužė́rė
pažer̃ti, pàžeria, pàžėrė; pažérti, pàžeria, pažė́rė
prižer̃ti, prìžeria, prìžėrė; prižérti, prìžeria, prižė́rė
sužer̃ti, sùžeria, sùžėrė; sužérti, sùžeria, sužė́rė
užžer̃ti, ùžžeria, ùžžėrė; užžérti, ùžžeria, užžė́rė

KOMISIJOS PIRMININKĖ                      IRENA SMETONIENĖ