Spausdinti

 

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ PIRMINIŲ (PAPRASTŲJŲ) DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2003 m. gegužės 29 d. (Nr. K-2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos pirminius (paprastuosius) daiktavardžius kirčiuoti taip:

1) su galūne -as:

dum̃blas 2, 4

gañdras 2, 4

kárdas 3, kar̃das 4

kìbiras 3b, kibìras 2

krė́slas 3, 1

mẽnas 4, 2

pléntas 1, pleñtas 2

rakañdas 2, rakándas 1

sė̃bras, -ė 2, sė́bras, -ė 1

skrúostas 1, 3

smùrtas 1, smur̃tas 2

šálmas 3, šal̃mas 4

šárvas 3, šar̃vas 4

taũras 4, 2

tiñklas 4

tùntas 1, tuñtas 4

ùrvas 3, ur̃vas 4 „požeminė ertmė“

žvýnas 3, žvỹnas 4

2) su galūnėmis -is, -ys:

smė̃lis 2

sváinis 1, svaĩnis 2

lėlỹs 4, 3

skilvỹs 4, skil̃vis 2

snarglỹs 3, 4

žaltỹs 3, 4

3) su galūne -a (dgs. vard. -os):

audrà 4, áudra 1

balà 2, 4

dūdà 2, 4

gúoba 1

ýda 1, ydà 4

lė́šos 1, lė̃šos 4

liaukà 2, liáuka 1

porà 3, 4 „du vienarūšiai daiktai ir kt.“

próga 1, progà 4

rinkà 2, rìnka 1

skardà 4

skujà 4, 2

vapsvà 4, 2

žarnà 3, žárna 1

4) su galūne -ė:

deĩvė 2

kriauklė̃ 4, kriáuklė 1

sváinė 1, svaĩnė 2

šlovė̃ 3, 4

5) su galūne -is (vns. kilm. -ies):

rū́šis 1, rūšìs 4

šerdìs 4, 3

úolektis 1, uolektìs 3a

KOMISIJOS PIRMININKĖ              IRENA SMETONIENĖ