Spausdinti

 

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ GALŪNINĖS DARYBOS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2004 m. vasario 2 d. Nr. 3 (K-6)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos galūninės darybos daiktavardžius kirčiuoti taip:

1) su galūne -as, dgs. -ai:

čiáupas 3, 1

dáigas 3, daĩgas 4

į́dagas 1, 3a

į́daras 1, 3a

į́kratas 1, 3a

į́žadas 1, 3a

mauraĩ 3, 4

pérvaras 1, 3a

príekalas 1, priekãlas 2

rum̃bas 4

są́rašas 3a, 1

skliaũtas 2, 4

spéigas 1, speĩgas 4

strãkalas 3b

ùždaras 1, 3b

ùžlaidas 1, 3b

ùžpalas 1, 3b

ùžrašas 3b, 1

2) su galūne -is (-ys):

kliùnkis 1, kliuñkis 2

pelė́kis, -ė 1, pelė̃kis, -ė 2

ráinis, -ė 1, raĩnis, -ė 2

slė̃nis 2

stabdỹs 4, stãbdis 2

šiaurrytỹs 3a , šiáurrytis 1

šìrmis, -ė 1, šir̃mis, -ė 2

šìrvis, -ė 1, šir̃vis, -ė 2

vãžis 2

3) su galūne -a, dgs. -os:

aistrà 4, 2

ãpkala 1, apkalà 3b

ãtsiauta 1, atsiautà 3b

ãtsija 1, atsijà 3b

ãtsijos 1, 3b

ãtvarta 1, atvartà 3b

gléiza 1, gleizà 4

klibìnda 1, klibindà 2

kniū́ra 1, kniūrà 4

kopà 2, kópa 1

krióga 1, kriogà 4

mùrksa 1, murksà 2

negalià 2, nẽgalia 1

niáura 1, niaurà 3

niùrksa 1, niurksà 3

pãkulos 1, 3b

palydà 3b, 2

pãlydos 3b , palỹdos 2

pãnieka 1, paniekà 3b

pãrūgos 1, 3b

pãsukos 1, 3b

pãšukos 1, 3b

raudà 4

sijà 4, 2

stýra 1, styrà 4

švýgžda 1, švygždà 4

táuza 1, tauzà 4

vámbra 1, vambrà 4

4) su galūne -ė:

kaltė̃ 4

lėkštė̃ 4, lė̃kštė 2

pamė̃klė 2, pamėklė̃ 3b

skaidrė̃ 4, skaĩdrė 2

sklendė̃ 4, skleñdė 2

tiesė̃ 4, tiẽsė 2

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                             IRENA SMETONIENĖ