Spausdinti

 

REKOMENDACIJA
DĖL KAI KURIŲ DVISKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO

2003 m. birželio 26 d. (Nr. K-3)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos dviskiemenius svetimos kilmės daiktavardžius kirčiuoti taip:
 

1) su galūne -as, dgs. -ai:

nèrvai 1, ner̃vai 2
nèrvas 1, ner̃vas 2
pãsas 2, 4 „kortų lošime – atsisakymas dalyvauti partijoje“
štãbas 4, 2
štámpas 1, štam̃pas 2
štur̃mas 2, štùrmas 1

2) su galūne -is:

iñdis 2, ìndis 1

3) su galūne -a:

kvotà, (kilm.) kvòtos 2, kvotà, (kilm.) kvotõs 4 „nustatyta dalis, leidžiamas kiekis, norma“

KOMISIJOS PIRMININKĖ                    IRENA SMETONIENĖ