Spausdinti

REKOMENDACIJA

DĖL KAI KURIŲ DAUGIASKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS  DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO  

2003 m. spalio 2 d. Nr. 5 (K-4)
Vilnius  

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir šnekamosios kalbos polinkius, siūlo šiuos daugiaskiemenius svetimos kilmės daiktavardžius kirčiuoti taip:

-elė
seradė̃lė 2, seradèlė 2
-enas
reñtgenas 1, rentgènas 2
-entas
ãgentas 3b, 1 „toks asmuo“
pròcentas 1, proceñtas 2
-eris
konteĩneris 1, kontéineris 1
-erkas
fejervèrkas 1, fèjerverkas 1
-erna
liucernà 2, liucèrna 1
-etas
epìtetas 1, epitètas 2
-etė

varjètė 2

-(m)etras
perìmetras 1, perimètras 2
-yčia
garstýčia 1, garstyčià 2
-igas
iñdigas 1, indìgas 2 
-ija
gubèrnija 1, guber̃nija 1
tironijà 2, tirõnija 1
-ikas

šãlikas 1, 3b

-ykas
šašlýkas 1, šašlỹkas 2
-ilė
pròmilė 1, promìlė 2  
-inas
mùslinas 1, muslìnas 2 
-istas

bãtistas 3b

-olas
bùivolas 3a, 1
-olis
bemòlis 2, bèmolis 1
-(i)onas
galiõnas 2, galiònas 2  
makarõnai 2, makarònai 2  
-oras
flúoras 1, fluòras 2
-osas
ter̃mosas 1, tèrmosas 1  
-ula

statulà 3b, 2

-ulas
stìmulas 3b, 1
-umas
bitùmas 2, bìtumas 1
-ūnas

barkū̃nas 2

bijū̃nas 2

-uras
pur̃puras 3b, pùrpuras 1
-ursas
rãkursas 1, rakùrsas 1
-utas
rekrū́tas 1, rekrùtas 2
 


Komisijos pirmininkė                                     IRENA SMETONIENĖ