Spausdinti

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2010 M. SPALIO 28 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-6 „DĖL SVETIMŽODŽIŲ ATITIKMENŲ SĄRAŠO“ PAPILDYMO

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. PN-16
Vilnius

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a: 
    Papildyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 28 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 patvirtintą Svetimžodžių atitikmenų sąrašą šiais atitikmenimis:

Autentiška lotynizuota forma Kalba Siūlomi atitikmenys  Dažnesni nenorminiai vartosenos variantai
aioli pranc. ajòlis 2 aioli, Aioli

arancino (vns.),
arancini (dgs.)

it.

arančìnas 2
dgs. arančnai

arancini, arančini
baijiu kin. baidziù nkt. baijiu, baidžiu, bai džiu 

biscotto (vns.),
biscotti (dgs.)

it.

biskòtis 2

dgs. biskòčiai 

 „biskočiai“
qigong, chi kung, chi gung kin. čigngas 1 čigong, cigunas
dahl hindi dãlas 2 dahl, Dal
dim sum kin. dimsãmas 2
dgs. dimsãmai
dim sum, „dimsamas“ 
flyboard angl. skraĩdlentė 1 flaibordas
granola angl. skrùdinti drbsniai granola
grappling angl. grãplingas 1 grapplingas, greplingas
gremolata, gremolada it. gremolatà 2 „gremolata“

kimchi,
kimchee

kor. kmčiai 1 kimči, „kimčiai“ 
quiche pranc. kšas 2 „kišas“
quiche lorraine pranc. kišlorènas 2 „kišlorenas“
quilling angl.

(põpieriaussukùčių tèchnika,
kvlingas 1

„kvilingas“
mortadella it. mortadelà 2 mortadella, „mortadela“
panna cotta it. panakotà 2 „panakota“
persillade pranc. persilãdas 2 persillade, „persiladas“
remoulade pranc. remulãdas 2 remoulade
ceviche, seviche, cebiche isp. sevčė 2 seviche, ceviche
smoothie, smoothy angl.

glotnùtis 2,

tirštàsis koktelis

smutis, smučiai
tabule, tabbouleh, tabouleh, tabouli arab. tabùlė 2 tabule
terrine pranc. ternas 2 „terinas“
tkemali gruz. tkemãlis 2 tkemali, Tkemali
zaatar, zatar arab. zatãras 2 zaatar, zatar

 

Sutrumpinimai:
angl. – anglų kalba
arab. – arabų kalba
dgs. – daugiskaita
gruz. – gruzinų kalba
it. – italų kalba
isp. – ispanų kalba
kin. – kinų kalba
kor. – korėjiečių kalba
nkt. – nekaitomas
pranc. – prancūzų kalba
vns. – vienaskaita


Komisijos pirmininkė                                           Daiva Vaišnienė