Spausdinti

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL 2005 M. LAPKRIČIO 10 D. REKOMENDACIJOS NR. R-12 (K-16) „DĖL KAI KURIŲ PRIEVEIKSMIŲ KIRČIAVIMO“ PAPILDYMO

2008 m. spalio 2 d. Nr. PN-10 (k-16.1)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :

     Papildyti 2005 m. lapkričio 10 d. rekomendaciją Nr. R-12 (K-16) „Dėl kai kurių prieveiksmių kirčiavimo“ ir teikti šiuos prieveiksmio eksternu kirčiavimo variantus: ekstèrnu, eksternù

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                               IRENA SMETONIENĖ

____________________

Komentaras.

Aktualią kirčiavimo rekomendacijos redakciją žr. skyriuje Nutarimai. Tartis ir kirčiavimas.