Spausdinti

 


VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2005 M. LAPKRIČIO 10 D. REKOMENDACIJOS Nr. R-12 (K-16) „DĖL KAI KURIŲ PRIEVEIKSMIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. PN-15 (k-16.3)
Vilnius

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :
   Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. lapkričio 10 d. rekomendaciją Nr. R-12 (k-16) „Dėl kai kurių prieveiksmių kirčiavimo“:
   1. Išbraukti šiuos prieveiksmius:
   alèrgiškai, aler̃giškai
   ekstèrnu, eksternù
   ekstravèrtiškai, ekstraver̃tiškai
   hipèrboliškai, hiper̃boliškai
  inèrtiškai, iner̃tiškai
  kèltiškai, kel̃tiškai
   kontrovèrsiškai, kontrover̃siškai

Komisijos pirmininkė                                    Daiva Vaišnienė