Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2005 M. KOVO 3 D. REKOMENDACIJOS NR. R-1 (k-14) „DĖL KAI KURIŲ MIŠRIŲJŲ VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2013 m. birželio 20 d. Nr. PN-8 (k-14.1)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į kirčiavimo polinkius, nutaria:

Pakeisti ir papildyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. kovo 3 d. rekomendaciją Nr. R-1 (k-14) „Dėl kai kurių mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimo“:
1. Išbraukti šiuos veiksmažodžius:

týsoti, týso, týsojo; tysóti, týso, tysójo
patýsoti, patýso, patýsojo; patysóti, patýso, patysójo

2. Įrašyti šiuos veiksmažodžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
-yti

aižýti, aĩžo, aĩžė; áižyti, áižo, áižė
išaižýti, išaĩžo, išaĩžė; išáižyti, išáižo, išáižė
priaižýti, priaĩžo, priaĩžė; priáižyti, priáižo, priáižė
suaižýti, suaĩžo, suaĩžė; suáižyti, suáižo, suáižė

glámžyti, glámžo, glámžė
apglámžyti, apglámžo, apglámžė
paglámžyti, paglámžo, paglámžė
suglámžyti, suglámžo, suglámžė

ráižyti, ráižo, ráižė; raižýti, raĩžo, raĩžė
įráižyti, įráižo, įráižė; įraižýti, įraĩžo, įraĩžė
išráižyti, išráižo, išráižė; išraižýti, išraĩžo, išraĩžė
suráižyti, suráižo, suráižė; suraižýti, suraĩžo, suraĩžė

-oti (-soti, -šoti)

dėbsóti, dė̃bso, dėbsójo; dėbsóti, dė́bso, dėbsójo
įsidėbsoti, įsidė̃bso, įsidėbsójo; įsidėbsóti, įsidė́bso, įsidėbsójo
 

drybsóti, drỹbso, drybsójo; drybsóti, drýbso, drybsójo
išdrybsóti, išdrỹbso, išdrybsójo; išdrybsóti, išdrýbso, išdrybsójo
pradrybsóti, pradrỹbso, pradrybsójo; pradrybsóti, pradrýbso, pradrybsójo

dunksóti, duñkso, dunksójo; dunksóti, dùnkso, dunksójo

glū́doti, glū́do, glū́dojo; glūdóti, glū́do, glūdójo

kėpsóti, kė̃pso, kėpsójo; kėpsóti, kė́pso, kėpsójo

kiū́toti, kiū́to (kiū́toja), kiū́tojo; kiūtóti, kiū́to (kiūtója), kiūtójo
iškiū́toti, iškiū́to (iškiū́toja), iškiū́tojo; iškiūtóti, iškiū́to (iškiūtója), iškiūtójo

kniū́boti, kniū́bo, kniū́bojo; kniūbóti, kniū́bo, kniūbójo

niū́roti, niū́ro, niū́rojo; niūróti, niū́ro, niūrójo

pūpsóti, pū̃pso, pūpsójo; pūpsóti, pū́pso, pūpsójo

rymóti, rýmo, rymójo; rýmoti, rýmo, rýmojo
nurymóti, nurýmo, nurymójo; nurýmoti, nurýmo, nurýmojo
prarymóti, prarýmo, prarymójo; prarýmoti, prarýmo, prarýmojo

riogsóti, riõgso, riogsójo; riogsóti, riógso, riogsójo

spoksóti, spõkso, spoksójo; spoksóti, spókso, spoksójo

týkoti, týko, týkojo; tykóti, týko, tykójo
nutýkoti, nutýko, nutýkojo; nutykóti, nutýko, nutykójo
patýkoti, patýko, patýkojo; patykóti, patýko, patykójo
pritýkoti, pritýko, pritýkojo; pritykóti, pritýko, pritykójo
sutýkoti, sutýko, sutýkojo; sutykóti, sutýko, sutykójo

tvýloti, tvýlo (tvýloja), tvýlojo; tvylóti, tvýlo (tvylója), tvylójo

vėpsóti, vė̃pso, vėpsójo; vėpsóti, vė́pso, vėpsójo

žiopsóti, žiõpso, žiopsójo; žiopsóti, žiópso, žiopsójo
pražiopsóti, pražiõpso, pražiopsójo; pražiopsóti, pražiópso, pražiopsójo
užsižiopsóti, užsižiõpso, užsižiopsójo; užsižiopsóti, užsižiópso, užsižiopsójo

3. Sukeisti šiuos veiksmažodžių kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip:

-ėti (-sėti, -šėti)

séikėti, séiki (séikėja), séikėjo; seikė́ti, seĩki, seikė́jo
atséikėti, atséiki (atséikėja), atséikėjo; atseikė́ti, atseĩki, atseikė́jo
priséikėti, priséiki (priséikėja), priséikėjo; priseikė́ti, priseĩki, priseikė́jo
suséikėti, suséiki (suséikėja), suséikėjo; suseikė́ti, suseĩki, suseikė́jo

-yti

bráižyti, bráižo, bráižė; braižýti, braĩžo, braĩžė „1. daryti brėžinį; 2. rėžyti, draskyti“
apibráižyti, apibráižo, apibráižė; apibraižýti, apibraĩžo, apibraĩžė
atsibráižyti, atsibráižo, atsibráižė; atsibraižýti, atsibraĩžo, atsibraĩžė
išbráižyti, išbráižo, išbráižė; išbraižýti, išbraĩžo, išbraĩžė „1. padaryti brėžinį; 2. išdraskyti; 3. išraižyti“
nubráižyti, nubráižo, nubráižė; nubraižýti, nubraĩžo, nubraĩžė „1. padaryti brėžinį; 2.
nudraskyti“
parsibráižyti, parsibráižo, parsibráižė; parsibraižýti, parsibraĩžo, parsibraĩžė
pribráižyti, pribráižo, pribráižė; pribraižýti, pribraĩžo, pribraĩžė
subráižyti, subráižo, subráižė; subraižýti, subraĩžo, subraĩžė

gláistyti, gláisto, gláistė; glaistýti, glaĩsto, glaĩstė
apgláistyti, apgláisto, apgláistė; apglaistýti, apglaĩsto, apglaĩstė
išgláistyti, išgláisto, išgláistė; išglaistýti, išglaĩsto, išglaĩstė
nugláistyti, nugláisto, nugláistė; nuglaistýti, nuglaĩsto, nuglaĩstė
sugláistyti, sugláisto, sugláistė; suglaistýti, suglaĩsto, suglaĩstė
užgláistyti, užgláisto, užgláistė; užglaistýti, užglaĩsto, užglaĩstė

sáistyti, sáisto, sáistė; saistýti, saĩsto, saĩstė
susáistyti, susáisto, susáistė; susaistýti, susaĩsto, susaĩstė

-oti

kybóti, kýbo, kybójo; kýboti, kýbo, kýbojo

kyšóti, kýšo, kyšójo; kýšoti, kýšo, kýšojo

klūpóti, klū́po, klūpójo; klū́poti, klū́po, klū́pojo

styróti, stýro, styrójo; stýroti, stýro, stýrojo

tįsóti, tį́so, tįsójo; tį́soti, tį́so, tį́sojo

tūnóti, tū́no, tūnójo; tū́noti, tū́no, tū́nojo
ištūnóti, ištū́no, ištūnójo; ištū́noti, ištū́no, ištū́nojo
patūnóti, patū́no, patūnójo; patū́noti, patū́no, patū́nojo
pratūnóti, pratū́no, pratūnójo; pratū́noti, pratū́no, pratū́nojo

tvyróti, tvýro, tvyrójo; tvýroti, tvýro, tvýrojo
ištvyróti, ištvýro, ištvyrójo; ištvýroti, ištvýro, ištvýrojo
patvyróti, patvýro, patvyrójo; patvýroti, patvýro, patvýrojo

KOMISIJOS PIRMININKĖ                         DAIVA VAIŠNIENĖ
 

__________________

Paskutinę 14-osios kirčiavimo rekomendacijos redakciją žr. skyriuje Nutarimai. Tartis ir kirčiavimas.