Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2005 M. GEGUŽĖS 5 D. REKOMENDACIJOS NR. R-8 (k-15) „DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ VEIKSMAŽODŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2013 m. spalio 3 d. Nr. PN-10 (k-15.1)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, n u t a r i a :

     Pakeisti ir papildyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 m. gegužės 5 d. rekomendaciją Nr. R-8 (k-15) „Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo“:

1. Išbraukti šiuos veiksmažodžių kirčiavimo variantus:

bjáuroti, bjáuroja, bjáurojo (siūloma kirčiuoti – bjauróti, bjaurója, bjaurójo)
kãdaruoti, kãdaruoja, kãdaravo (siūloma kirčiuoti – kadarúoti, kadarúoja, kadarãvo)
klẽdaruoti, klẽdaruoja, klẽdaravo (siūloma kirčiuoti – kledarúoti, kledarúoja, kledarãvo)

2. Įrašyti šiuos veiksmažodžius ir siūlyti juos kirčiuoti taip:

-auti
pusryčiáuti, pusryčiáuja, pusryčiãvo; pùsryčiauti, pùsryčiauja, pùsryčiavo
-ėti
kérpėti, kérpėja, kérpėjo; kerpė́ti, kerpė́ja, kerpė́jo
-inti (-dinti)
ãsmeninti, ãsmenina, ãsmenino; asmẽninti, asmẽnina, asmẽnino
mókestinti, mókestina, mókestino; mokẽstinti, mokẽstina, mokẽstino
skaĩtmeninti, skaĩtmenina, skaĩtmenino; skaitmẽninti, skaitmẽnina, skaitmẽnino
visúomeninti, visúomenina, visúomenino; visuomẽninti, visuomẽnina, visuomẽnino
-(i)oti (-alioti)
kapanóti(s), kapanója(si), kapanójo(si); kãpanoti(s), kãpanoja(si), kãpanojo(si)
síeloti(s), síeloja(si), síelojo(si); sielóti(s), sielója(si), sielójo(si)
-uoti (-aliuoti, -ariuoti, -uliuoti, -uriuoti)
plūduriúoti, plūduriúoja, plūduriãvo; plū̃duriuoti, plū̃duriuoja, plū̃duriavo

3. Sukeisti šiuos veiksmažodžių kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip:

-auti
pasninkáuti, pasninkáuja, pasninkãvo; pãsninkauti, pãsninkauja, pãsninkavo
poteriáuti, poteriáuja, poteriãvo; põteriauti, põteriauja, põteriavo
-ėti
maurė́ti, maurė́ja, maurė́jo; máurėti, máurėja, máurėjo
varputė́ti,varputė́ja, varputė́jo; várputėti, várputėja, várputėjo
-inti (-dinti)
aũdrinti, aũdrina, aũdrino; áudrinti, áudrina, áudrino
daĩlinti, daĩlina, daĩlino; dáilinti, dáilina, dáilino
gar̃sinti, gar̃sina, gar̃sino; gársinti, gársina, gársino
jaũdrinti, jaũdrina, jaũdrino; jáudrinti, jáudrina, jáudrino
paĩkinti, paĩkina, paĩkino; páikinti, páikina, páikino
raĩbinti, raĩbina, raĩbino; ráibinti, ráibina, ráibino
raĩninti, raĩnina, raĩnino; ráininti, ráinina, ráinino
skaĩdrinti, skaĩdrina, skaĩdrino; skáidrinti, skáidrina, skáidrino
tirpdìnti, tirpdìna, tirpdìno; tir̃pdinti, tir̃pdina, tir̃pdino
-yti
skaĩdrytis, skaĩdrijasi, skaĩdrijosi; skáidrytis, skáidrijasi, skáidrijosi
víenyti, víenija, víenijo; viẽnyti, viẽnija, viẽnijo
-(i)oti
niokóti, niokója, niokójo; niókoti, niókoja, niókojo
péizoti, péizoja, péizojo; peĩzoti, peĩzoja, peĩzojo
rutulióti, rutuliója, rutuliójo; rùtulioti, rùtulioja, rùtuliojo
tąsióti, tąsiója, tąsiójo; tą́sioti, tą́sioja, tą́siojo
tįsióti, tįsiója, tįsiójo; tį́sioti, tį́sioja, tį́siojo
-telėti
blógtelėti, blógtelėja, blógtelėjo; blõgtelėti, blõgtelėja, blõgtelėjo
blókštelėti, blókštelėja, blókštelėjo; blõkštelėti, blõkštelėja, blõkštelėjo
kę́stelėti, kę́stelėja, kę́stelėjo; kę̃stelėti, kę̃stelėja, kę̃stelėjo
klìmptelėti, klìmptelėja, klìmptelėjo; klim̃ptelėti, klim̃ptelėja, klim̃ptelėjo
kìrptelėti, kìrptelėja, kìrptelėjo; kir̃ptelėti, kir̃ptelėja, kir̃ptelėjo
-uoti (-aliuoti, -ariuoti, -uliuoti, -uriuoti)
dirbuliúoti, dirbuliúoja, dirbuliãvo; dir̃buliuoti, dir̃buliuoja, dir̃buliavo
gangariúoti, gangariúoja, gangariãvo; gañgariuoti, gañgariuoja, gañgariavo
girgžduliúoti, girgžduliúoja, girgžduliãvo; gir̃gžduliuoti, gir̃gžduliuoja, gir̃gžduliavo
gromuliúoti, gromuliúoja, gromuliãvo; grõmuliuoti, grõmuliuoja, grõmuliavo
klibindúoti, klibindúoja, klibindãvo; klìbinduoti, klìbinduoja, klìbindavo
lūkuriúoti, lūkuriúoja, lūkuriãvo; lū̃kuriuoti, lū̃kuriuoja, lū̃kuriavo
snyguriúoti, snyguriúoja, snyguriãvo; snỹguriuoti, snỹguriuoja, snỹguriavo
snūduriúoti, snūduriúoja, snūduriãvo; snū̃duriuoti, snū̃duriuoja, snū̃duriavo
varpučiúoti, varpučiúoja, varpučiãvo; várpučiuoti, várpučiuoja, várpučiavo

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                  DAIVA VAIŠNIENĖ