Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2004 M. SPALIO 28 D. REKOMENDACIJOS Nr. 12 (k-11) „DĖL KAI KURIŲ PRIESAGINIŲ BŪDVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2013 m. spalio 3 d. Nr. PN-11 (k-11.2)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į realiosios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, nutaria:

Pakeisti ir papildyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. rekomendaciją Nr. 12 (k-11) „Dėl kai kurių priesaginių būdvardžių kirčiavimo“ (papildytą 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-9 (k-11.1): 

1. Sukeisti būdvardžių kirčiavimo variantus vietomis ir siūlyti kirčiuoti taip:           

-yvas

ankstývas, -à 3, ankstývas, -a 1

jaunývas, -à 3, jaunývas, -a 1
senývas, -à 3, senývas, -a 1
valývas, -à 3, valývas, -a 1
vėlývas, -à 3, vėlývas, -a 1

2. Įrašyti šiuos būdvardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:

-inis
asmenìnis, -ė 2, asmẽninis, -ė 1
buitìnis, -ė 2, buĩtinis, -ė 1
gamtìnis, -ė 2, gam̃tinis, -ė 1    
garsìnis, -ė 2, gar̃sinis, -ė 1    
grūdìnis, -ė 2, grū́dinis, -ė 1
keleivìnis, -ė 2, keleĩvinis, -ė 1 
lėtìnis, -ė 2, lė̃tinis, -ė 1
lytìnis, -ė 2, lỹtinis, -ė 1    
mėsìnis, -ė 2, mė̃sinis, -ė 1    
mūrìnis, -ė 2, mū́rinis, -ė 1     
pažodìnis, -ė 2, pažõdinis, -ė 1   
planìnis, -ė 2, plãninis, -ė 1
pogrindìnis, -ė 2, pógrindinis, -ė 1
saváitinis, -ė 1, savaitìnis, -ė 2
skaitmenìnis, -ė 2, skaitmẽninis, -ė 1
šarmìnis, -ė 2, šárminis, -ė 1
tautìnis, -ė 2, taũtinis, -ė 1
vaizdìnis, -ė 2, vaĩzdinis, -ė 1
vėžìnis, -ė 2, vė́žinis, -ė 1  
visuomenìnis, -ė 1, visuomẽninis, -ė 1
žiedìnis, -ė 2, žíedinis, -ė 1
-iškas
ãsmeniškas, -a 1, asmẽniškas, -a 1
smùlkmeniškas, -a 1, smulkmẽniškas, -a 1
visúomeniškas, -a 1, visuomẽniškas, -a 1
-otas
rūškanótas, -a 1
-svas, -a (-švas, -a)
pil̃kšvas, -à 4, pìlkšvas, -à 3
 
Komisijos pirmininkė                                            DAIVA VAIŠNIENĖ

________________________

Paskutinę 11-osios kirčiavimo rekomendacijos redakciją žr. skyriuje Nutarimai. Tartis ir kirčiavimas.