Spausdinti

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. SPALIO 2 D. REKOMENDACIJOS NR. K-4 „DĖL KAI KURIŲ DAUGIASKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. PN-13 (k-4.2)
Vilnius

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :
   Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. spalio 2 d. rekomendaciją Nr. k-4 „Dėl kai kurių daugiaskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“:
   1. Išbraukti šiuos daiktavardžius:
  -eris
  sèrveris 1, ser̃veris 1
  -ermis
  epidèrmis 1, epider̃mis 2
  -erna
  liucernà 2, liucèrna 1
  -ernas (-ė)
  ekstèrnas, -ė 1, ekster̃nas, -ė 2
  koncèrnas 1, koncer̃nas 2
  -ersas
  revèrsas 1, rever̃sas 2
  -ertas (-ė)
  desèrtas 1, deser̃tas 2
  ekspèrtas, -ė 1, eksper̃tas, -ė 2
  koncèrtas 1, koncer̃tas 2
  molbèrtas 1, molber̃tas 2
  -ervas, dgs. -ervai
  konsèrvai 1, konser̃vai 2
  rezèrvas 1, rezer̃vas 2
  -eutas
  terapèutas, -ė 1, terapeũtas, -ė 2
  -ija
  alèrgija 1, aler̃gija 1
  dispèrsija 1, disper̃sija 1
  divèrsija 1, diver̃sija 1
  enèrgija 1, ener̃gija 1
  hidroenèrgija 1, hidroener̃gija 1
  gubèrnija 1, guber̃nija 1
  inèrcija 1, iner̃cija 1
  invèrsija 1, inver̃sija 1
  komèrcija 1, komer̃cija 1
  kontrovèrsija 1, kontrover̃sija 1
  pervèrsija 1, perver̃sija 1
  revèrsija 1, rever̃sija 1
  sinèrgija 1, siner̃gija 1
  tèrcija 1, ter̃cija 1
  vèrsija 1, ver̃sija 1
  -ijus
  cèlsijus 1, cel̃sijus 1
  -ingas
  stèrlingas 1, ster̃lingas 1
  -isas
  autosèrvisas 1, autoser̃visas 1
  sèrvisas 1, ser̃visas 1
  -ogas
  hèrcogas 1, her̃cogas 1
  -olė
  hipèrbolė 1, hiper̃bolė 1
  -osas
  ter̃mosas 1, tèrmosas 1
  -umas
  univèrsumas 1, univer̃sumas 1
  -utas
  vèrmutas 1, ver̃mutas 1

  2. Įrašyti tvirtagalį kirčiavimo variantą fejerver͊kas 1 ir teikti taip:
  -erkas
  fejerver͊kas 1, fejervèrkas 1, fèjerverkas 1


Komisijos pirmininkė                                          Daiva Vaišnienė