Spausdinti

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. SPALIO 2 D. REKOMENDACIJOS NR. 5 (K-4) „DĖL KAI KURIŲ DAUGIASKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAPILDYMO

2008 m. spalio 2 d. Nr. PN-8 (k-4.1)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :

     Papildyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. spalio 2 d. rekomendaciją Nr. 5 (K-4) „Dėl kai kurių daugiaskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“ ir teikti šiuos daugiaskiemenių svetimos kilmės daiktavardžius kirčiavimo variantus:

-eris (-ė)

sèrveris 1, ser̃veris 1

-ermis

epidèrmis 1, epider̃mis 2

-ernas (-ė)

ekstèrnas, -ė 1, ekster̃nas, -ė 2

koncèrnas 1, koncer̃nas 2

-ersas

revèrsas 1, rever̃sas 2

-ertas (-ė)

desèrtas 1, deser̃tas 2

ekspèrtas, -ė 1, eksper̃tas, -ė 2

koncèrtas 1, koncer̃tas 2

molbèrtas 1, molber̃tas 2

-ervas, dgs. -ervai

konsèrvai 1, konser̃vai 2

rezèrvas 1, rezer̃vas 2

-eutas

terapèutas, -ė 1, terapeũtas, -ė 2

-ija

alèrgija 1, aler̃gija 1

dispèrsija 1, disper̃sija 1

divèrsija 1, diver̃sija 1

enèrgija 1, ener̃gija 1

hidroenèrgija 1, hidroener̃gija 1

inèrcija 1, iner̃cija 1

invèrsija 1, inver̃sija 1

komèrcija 1, komer̃cija 1

kontrovèrsija 1, kontrover̃sija 1

pervèrsija 1, perver̃sija

revèrsija 1, rever̃sija 1

sinèrgija 1, siner̃gija 1

tèrcija 1, ter̃cija 1

vèrsija 1, ver̃sija 1

-ijus

cèlsijus 1, cel̃sijus 1

-ingas

stèrlingas 1, ster̃lingas 1

-isas

autosèrvisas 1, autoser̃visas 1

sèrvisas 1, ser̃visas 1

-ogas

hèrcogas 1, her̃cogas 1

-olė

hipèrbolė 1, hiper̃bolė 1

-umas

univèrsumas 1, univer̃sumas 1

-utas

vèrmutas 1, ver̃mutas 1  

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                      IRENA SMETONIENĖ

___________________

Komentaras.

Aktualią rekomendacijos redakciją žr. Nutarimai. Tartis ir kirčiavimas.