Spausdinti

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS 
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 26 D. REKOMENDACIJOS Nr. K-3 „DĖL KAI KURIŲ DVISKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAPILDYMO

2017 m. kovo 30 d. Nr. PN-3 (k-3.3)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a:
Papildyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. rekomendaciją Nr. k-3 „Dėl kai kurių dviskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“:

1. Įrašyti šiuos daiktavardžius, siūlyti juos kirčiuoti taip:
1) su galūne -as (dgs. vard. -ai):
bãkas 2, 4
bãras 2, 4 „toks restoranas, gėrimų spintelė“
ceñtras 2, 4
grìpas 2, 4
klãnas 2, 4 „tam tikra žmonių grupė“
krãbas 2, 4
sė́bras, -ė 1, sė̃bras, -ė 2
šuñtas 2, šùntas 1
2) su galūne -a:
chalvà 3, chálva 1
datà 2, 4
naftà 2, 4
rìnka 1, rinkà 2
taigà 3, táiga 1
trasà 2, 4
vazà 2, 4

Komisijos pirmininkė                                                                             Daiva Vaišnienė