Spausdinti

 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL 2003 M. BIRŽELIO 26 D. REKOMENDACIJOS NR. K-3
„DĖL KAI KURIŲ DVISKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAPILDYMO

2008 m. spalio 2 d. Nr. PN-7 (k-3.1)
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :

     Papildyti 2003 m. birželio 26 d. rekomendaciją (Nr. K-3) „Dėl kai kurių dviskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“: 

1. Papildyti 1 punktą „su galūne -as, dgs. -ai:“ šiais kirčiavimo variantais:

èlfas 1, el̃fas 2
hèrbas 1, her̃bas 2

kèltas, -ė 1, kel̃tas, -ė 2 ‘vienos indoeuropiečių grupės atstovas, -ė’; kèltai 1, kel̃tai 2 ‘viena indoeuropiečių grupių’

klèrkas 1, kler̃kas 2
šèlfas 1, šel̃fas 2
 

KOMISIJOS PIRMININKĖ                                      IRENA SMETONIENĖ

_____________________

Komentaras.

Aktualią rekomendacijos redakciją žr. Aktualiausios temos / Tartis ir kirčiavimas.