Spausdinti

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 26 D. REKOMENDACIJOS Nr. K-3 „DĖL KAI KURIŲ DVISKIEMENIŲ SVETIMOS KILMĖS DAIKTAVARDŽIŲ KIRČIAVIMO“ PAKEITIMO

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. PN-12 (k-3.2)
Vilnius

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :
   Pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. rekomendaciją Nr. k-3 „Dėl kai kurių dviskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo“:
   1. Išbraukti šiuos daiktavardžius:
   èlfas 1, el̃fas 2
   hèrbas 1, her̃bas 2
   kèltas, -ė 1, kel̃tas, -ė 2 ‘vienos indoeuropiečių grupės atstovas, -ė’
  kèltai 1, kel̃tai 2 ‘viena indoeuropiečių grupių’
  klèrkas 1, kler̃kas 2
  nèrvai 1, ner̃vai 2
  nèrvas 1, ner̃vas 2
  šèlfas 1, šel̃fas 2

Komisijos pirmininkė                                        Daiva Vaišnienė