Spausdinti

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2002 m. gruodžio 19 d. pranešimas Nr. 96 „Dėl citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų“ pripažintas netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2017 m. gegužės 22 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl rekomendacijos „Dėl citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų“.

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS
PRANEŠIMAS

DĖL CITRUSINIŲ AUGALŲ IR JŲ VAISIŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 patvirtinta Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka (Žin., 2000, Nr. 95-2995) Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja vartoti tokius citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškus pavadinimus:

Puscitrinės

Vaisius – pùscitrinė (ntk.* laimkvatas)
Augalas –
gausiažiẽdė pùscitrinė
(lot. ×Citrofortunella floridana)
angl. limequat


CITRŪNAI
Vaisius –
kartùsis citrū̃nas (ntk. citranžas)
Augalas –
kartùsis citrū̃nas
(lot. ×Citroncirus webberi)
angl. citrange

CITRINOS

Vaisius –
žalióji citrinà (ntk. laimas)
Augalas –
rūgščiavaĩsis citrìnmedis
(lot. Citrus aurantiifolia)
angl.: key lime, lime, Mexican lime, sour lime,West Indian lime;
pranc.: citron vert, limettier;
vok.: Limette, Limettenbaum, Limone, saure Limette;
it. lima;
isp. lima; limón ceutí;
port. limão; lima-ácida.

Vaisius – raukšlė́toji citrina
̀
Augalas –
raukšlė́tasis citrìnmedis
(lot. Citrus jambhiri)
angl.: citronelle, jamberi, jambhiri-orange, Mazoe lemon, rough lemon;
isp.: limón rugoso, rugoso;
pranc. citron verruqueux.

Vaisius – pèrsinė citrina
̀
Augalaspèrsinis citrìnmedis(lot. Citrus latifolia)

angl.: Bearss lime, Persian lime, Tahiti lime;
pranc. limettier;
vok.: persische Limette, Tahitilimette.

Vaisius –
saldžióji citrinà
Augalas
itãlinis citrìnmedis(lot. Citrus limetta
)
angl.: sweet lemon, sweet lime;
isp.: limero dulce, limonero dulce;
port. lima-de-bico;
pranc.: limette d'Italie, limettier doux;
vok.: süße Limette, süße Zitrone.

Vaisius –
palestìninė citrina
̀
Augalas –
palestìninis citrìnmedis(lot. Citrus limettioides
)
angl. sweet lime;
vok. palestinische Limette.

Vaisius –
tikróji citrinà

Augalas –
tikrásis citrìnmedis(lot. Citrus limon)
angl. lemon;
isp. limonero;
it. limone;
pranc.: citronnier; lemonier;
vok. Zitrone.

APELSINAI
Vaisius – aitrùsis apelsìnas
Augalas – karčiavaĩsis citrìnmedis(lot. Citrus aurantium)
angl.: bigarade, bitter orange, Seville orange, sour orange;
it. arancio amaro;
isp.: naranja agria, naranja amarga;
port. laranja-azeda;
pranc.: bigaradier, oranger amer;
vok.: Bitterorangen, Pomeranze.

Vaisius – tikràsis apelsìnas
Augalas –
apelsìninis citrìnmedis(lot. Citrus sinensis)
angl.: blood orange, navel orange, sweet orange, Valencia orange;
isp. naranja;
it. arancio dolce;
port. laranjeira;
pranc.: navel, oranger, oranger doux, sanguine;
vok.: Apfelsine, Apfelsinenbaum, Orange, Orangenbaum.

Vaisius – miltúotasis apelsìnas
Augalas –
miltúotasis citrìnmedis (lot. Citrus tachibana)
angl. tachibana orange.

Vaisius –
mandarìninis apelsìnas
Augalas –
krū́minis citrìnmedis (lot. Citrus tankan)
kin. jiaogan


BERGAMOTĖS
Vaisius –
bergamòtė (aliejus – bergamòčių aliejus)
Augalas –
bergamìnis citrìnmedis
(lot. Citrus bergamia)
angl. bergamot orange;
pranc. bergamotier;
it. bergamotto;
isp. bergamoto;
port. bergamota;
vok. Bergamotte.

MANDARINAI
Vaisius –
saldùsis mandarìnas (ntk. tanžerinas)
Augalas –
gluosnialãpis citrìnmedis
(lot. Citrus deliciosa)
angl.: Italian tangerine, willow-leaf mandarin;
isp. mandarina;
it.: avana, palermo;
port.: gallego, setúbal;
pranc. mandarinier commun.

Vaisius –
kvapùsis mandarìnas
Augalas –
kvapùsis citrìnmedis (lot. Citrus junos Siebold ex Tanaka)
jap. yuzu

Vaisius –
rūgštùsis mandarìnas
(ntk.: kalamandinas, kalamondinas)
Augalas –
smulkiavaĩsis citrìnmedis
(lot. Citrus madurensis)
angl.: calamandarin, calamondin, calamonding, China orange, golden lime, Panama orange;
jap.: shikikikat, tokinkan;
kin. szu kai kat.

Vaisius –
karãliškasis mandarìnas

Augalas –
karãliškasis citrìnmedis (lot. Citrus nobilis)
angl.: king orange, King-of-Siam, tangor;
pranc. mandarinier king.

Vaisius –
tikràsis mandarìnas (ntk. tanžerinas)
Augalas –
mandarìninis citrìnmedis
(lot. Citrus reticulata)
angl.: culate mandarin, mandarin, mandarin orange, tangerine;
isp. mandarina;
it. mandarina;
pranc. mandarinier;
port. mandarina;
vok.: Mandarinen, Mandarinenbaum.

Vaisius –
likerìnis mandarìnas (ntk. satsuma)
Augalas –
likerìnis citrìnmedis
(lot. Citrus unshiu)
angl.: Satsuma mandarin, Satsuma orange;
jap. unshiu mikan;
pranc. mandarinier Satsuma;
vok. Satsuma.

GREIPFRUTAI
Vaisius –
didýsis greĩpfrutas (ntk. pomelas)
Augalas –
didýsis citrìnmedis
** (lot. Citrus maxima) (ntk. pampelmusinis citrinmedis)
angl.: pomelo, pummelo, shaddock;
it. pompelmo;
isp. toronja;
pranc. pamplemoussier; shadek;
vok.: Adamsapfel, Pampelmuse, Pomelo, Pumelo.

Vaisius –
greĩpfrutas

Augalas –
greipfrutìnis citrìnmedis (lot. Citrus ×paradisi)
angl. grapefruit;
isp.: pomelo, toronja;
port. pomelo;
pranc. pomelo;
vok.: Grapefruit, Paradisapfel.

Citronai
Vaisius – citrònas
Augalas –
váistinis citrìnmedis (lot. Citrus medica)
angl. citron;
isp.: cidro, toronja;
port.: cidra, cidreira;
pranc. cédratier;
vok.: medischer Apfel, Zitronatzitrone.

TANGELAI

Vaisius –
tángelas (ntk. tandželas)
Augalas –
tangèlinis citrìnmedis
(lot. Citrus ×tangelo)
angl.: tangelo, uglifruit


KINKANAI
Vaisius –
saldùsis kinkãnas (ntk.: kumkvatas, kumkuatas)
Augalas –
saldžiavaĩsis kinkãnas
(lot. Fortunella crassifolia)
angl. meiwa kumquat;
pranc. kumquat meiwa.

Vaisius –
mandarìninis kinkãnas (ntk.: kumkvatas, kumkuatas)
Augalas –
mandarìninis kinkãnas
(lot. Fortunella hindsii)
angl. Hong Kong kumquat

Vaisius –
japòninis kinkãnas (ntk.: kumkvatas, kumkuatas)
Augalas –
japòninis kinkanas
(lot. Fortunella japonica)
angl.: marumi kumquat, round kumquat;
pranc. kumquat marumi;
vok. Marumikumquat.

Vaisius –
kiaušìninis kinkãnas (ntk.: kumkvatas, kumkuatas)
Augalas –
kiaušìninis kinkãnas
** (lot. Fortunella margarita)
angl.: nagami kumquat, oval kumquat;
pranc. kumquat nagami;
vok. Ovalkumquat.

Vaisius –
kriáušinis kinkãnas (ntk.: kumkvatas, kumkuatas)
Augalas –
kriáušinis kinkãnas
(lot. Fortunella polyandra)
angl. Malayan kumquat.

LIMONIJOS
Vaisius –
rūgščióji limònija
Augalas –
rūgščióji limònija (lot. Limonia acidissima)
angl.: elephant-apple, Indian wood-apple, wood-apple.

Augalas –
bukavaĩsis citrìnmedis
(lot. Citrus amblycarpa)
indonez.: djerook leemo, djeruk-limau.

Augalas –
maláizinis citrìnmedis
(lot. Citrus halimii B. C. Stone)
mal.: limau kadangsa, limau kedut kera.

Augalas –
junãninis citrìnmedis (lot. Citrus hongheensis)
angl. alei; Honghe papeda.

Augalas –
vėlyvàsis citrìnmedis (lot. Citrus hystrix)
angl. Mauritius papeda;
pranc. combava;
vok.: Kaffir Limette, Makrut Limette.

Augalas –
rytìnis citrìnmedis (lot. Citrus ichangensis)
angl. Ichang papeda;
kin. yeganzhi.

Augalas –
ìndinis citrìnmedis (lot. Citrus indica)
angl. Indian wild
orange

Augalas –
platùsis citrìnmedis (lot. Citrus latipes)
Augalas –
marmelãdinis citrìnmedis (lot. Citrus limonia)
angl.: Canton lemon, lemandarin, mandarin lime, marmalade lime, Otaheite orange, Rangpur lime, red lemon;
pranc.: citronnier de Cantonm, limettier Rangpur;
vok.: Rangpur Mandarinenlimette, Pinochio Orange, Volkamer Zitrone.

*ntk. – neteiktina
**„Botanikos vardų žodyne“ (Vilnius, 1998) pateiktas augalo vardas pakeistas.


KOMISIJOS PIRMININKĖ                               IRENA SMETONIENĖ