Spausdinti

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

„DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL INTERNETO DOMENŲ LIETUVIŠKŲ VARDŲ RAŠYBOS, SUDARYMO IR VARTOJIMO“ PATVIRTINIMO 

2021 m.              Nr. PN-
Vilnius

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į daugiakalbės interneto vardų sistemos IDN (angl. Internationalized Domain Name) standartų reikalavimus bei teikiamas galimybes,  n u t a r i a:
     Patvirtinti rekomendaciją „Dėl interneto domenų lietuviškų vardų rašybos, sudarymo ir vartojimo“ (pridedama).

Komisijos pirmininkas 

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2021 m.            d. protokoliniu nutarimu Nr.    

REKOMENDACIJA
„DĖL INTERNETO DOMENŲ LIETUVIŠKŲ VARDŲ RAŠYBOS, SUDARYMO IR VARTOJIMO“

1. Interneto domenų lietuviški vardai (kitaip – interneto svetainių pavadinimai) rašomi lietuviškomis raidėmis, taip pat ir savitosiomis lietuviškomis raidėmis ė, ą, ę, į, ų, ū, č, š, ž.

2. Domenų vardai sudaromi įvairiais būdais: iš raidžių junginių, žodžių (įvairių kalbos dalių ir jų formų), žodžių junginių, žodžių santrumpų, santrumpų ir žodžių junginių, dar gali būti naudojamos lotyniško raidyno raidės q, w, x, skaitmenys nuo 0 iki 9 ir brūkšnelis (-). 

3. Vardai registruojami mažosiomis raidėmis, pvz., ačiū.lt, tačiau vartosenoje didžiosios ir mažosios raidės laikomos lygiavertėmis, plg.: ačiū.lt, AČIŪ.lt, Ačiū.lt – tai tas pats domeno vardas.

   Vardai raidėmis su diakritikais ir be jų yra nelygiaverčiai, plg.: Molėtai.lt ir Moletai.lt – tai yra skirtingi domenai. Taip pat vardai su brūkšneliu ir be brūkšnelio yra nelygiaverčiai, plg.: Vilniaus-turtas.lt ir Vilniausturtas.lt yra skirtingi domenai.

4. Rekomenduojama parinkti domeno vardą, susijusį su interneto svetainės paskirtimi ir turiniu, juo gali eiti prekių ženklo, įstaigos, įmonės, organizacijos pavadinimas ar jo santrumpa, savininko pavardė, vietovės pavadinimas ir kt., pvz.: ĄŽERTY.lt, Aštriai.lt, Būrai.lt, Sukįkaimą.lt, Šratuok.lt, Užventis.lt, Vėliavos.eu, Žalia.lt, 7md.lt, 15min.lt, TV3.lt, kaina24.lt. Domeno vardas neturėtų būti įžeidžiantis, kurstantis neapykantą, prievartą ar diskriminaciją, skleidžiantis šmeižtą ir dezinformaciją. 

5. Domeno vardo dėmenys nerašomi su tarpais ar taškais – jie gali būti sulieti, tačiau dėl aiškumo juos rekomenduojama rašyti su brūkšneliu, pvz.: tortai-pyragai.lt, Jaunoji-Lietuva.lt, draugystės-ABC.lt.

6. Rišliame tekste domeno vardas gali būti rašomas iš didžiosios raidės, paprastai kursyvu (visas pavadinimas gali būti išskiriamas kaip simbolinis – kabutėmis), pvz.: Sausio 13-osios atminimui įkurta svetainė Neužmiršk.lt. Vaikų darželio svetainės pavadinimas „Klaužada.lt“. Didžiąja raide gali būti paryškinama ir sulietų vardo dėmenų pradžia, pvz.: Tarp gražiausiais išrinktų domenų – VištaPuode.lt, IlgasŪsas.lt.

   Kai domeno vardas yra santrumpa, rišliame tekste rekomenduojama ją ir rašyti kaip santrumpą – didžiosiomis raidėmis, pvz.: Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiai transliuojami svetainėje LRS.lt.

7. Rišliame tekste, atsižvelgiant į tikslumo poreikį, gali būti pateikiamas arba svetainės pavadinimas, arba adresas, plg.: Komandos interneto svetainė Žalgiriukai.lt sukurta prieš metus. Išsamiau žr. http://žalgiriukai.lt.

  Svetainės tinklalapių adresai taip pat gali būti sudaromi vartojant savitąsias lietuviškas raides, pvz.: http://www.ims.mii.lt/EKŽ (Enciklopedinis kompiuterijos žodynas), https://lt.wikipedia.org/wiki/Raštas (raštui skirtas Vikipedijos straipsnis).

8. Trečio lygio domenų vardai (kitaip – pasvetainių pavadinimai, tai yra antru tašku nuo galo atskirta domeno dalis) sudaromi ir rašomi pagal tuos pačius principus, pvz.: Be pagrindinės svetainės VLKK.lt, Valstybinė lietuvių kalbos komisija atvėrė ir specialias: terminai.VLKK.lt, vardai.VLKK.lt, pasaulio-vardai.VLKK.lt.

9. Domenų vardai tariami taip, kaip rašomi, plg.: seseliuteatras.lt ir šešėlių-teatras.lt.

10. Domeno vardas su savitosiomis lietuviškomis raidėmis ir domeno vardas raidėmis be diakritikų ar domeno vardas su brūkšneliu ir be brūkšnelio, registruoti to paties savininko, gali būti naudojami kaip variantai – vienas iš jų kaip pagrindinis svetainės vardas (kiti nukreipiami į pagrindinį), pvz.: Biržųduona.lt į Birzuduona.lt, puoškislietuviškai į puoskislietuviskai.lt.

   Reprezentacijai, garsinėje ir rašytinėje reklamoje rekomenduojama naudoti taisyklingą svetainės pavadinimą, pvz.: Metų edukaciniu tinklalapiu išrinktas „Nebegėda.lt“.

 

(Paskutiniai pakeitimai 2021-02-25)

__________________________

Aistė Pangonytė, tel. (8 5) 272 3310, aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt