Spausdinti

Projektas

Kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių
vartojimo lietuvių kalboje principai

(Redaguojamas 1997 m. birželio 19 d. 60-ojo nutarimo 5 punktas)

1. Kitų kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai, seniai lietuvių kalboje gavę savitas formas, laikomi tradiciniais ir vartojami visais atvejais, pvz.: Karolis Didysis, Petras Pirmasis, Tomas Akvinietis, šv. Antanas, Adomas Mickevičius, Jonas Dlugošas, Anglija, Lenkija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Daugpilis, Genuja, Krokuva, Paryžius, Viena. Taip pat kaip tradiciniai vartojami labiau paplitę pasaulio vietovardžiai (tarp jų ir verstiniai), pvz.: Andalūzija, Jakutija, Ženeva, Teksasas, Juodoji jūra, Mergelių salos, Ramusis vandenynas, Šv. Lauryno upė, Žaliojo Kyšulio salos.

2. Lotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai, išskyrus aptartus 1 punkte, rašomi sulietuvinti pagal apytikslį tarimą (adaptuoti) arba originalia forma:

2.1. Plačiajai visuomenei skirtuose leidiniuose rekomenduojama vartoti sulietuvintas pagal apytikslį tarimą asmenvardžių ir vietovardžių formas, pvz.: Viljamas Kristis, Berta Aškroft, Gysenas, Hyjuma.

2.2. Mokslinėje literatūroje, informaciniuose leidiniuose (enciklopedijose, specializuotuose žinynuose ir pan.), specialiuose tekstuose (teisiniuose dokumentuose, bibliografijoje, duomenų rodyklėse, afišose ir pan.) rekomenduojama vartoti originaliąsias asmenvardžių ir vietovardžių formas, pvz.: William Cristie, Bertha Ashcroft, Giessen, Hiiumaa.

3. Nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų asmenvardžiai ir vietovardžiai, išskyrus aptartus 1 punkte, lietuvinami pagal apytikslį tarimą (transkribuojami) arba perrašomi lotyniškais rašmenimis (transliteruojami):

3.1. Rekomenduojama vartoti sulietuvintas pagal apytikslį tarimą asmenvardžių ir vietovardžių formas, pvz.: Machmudas Abasas, Vang Džaosianas, Sergejus Jeseninas, Mijadzakis, Čeliabinskas.

Pastaba. Iš kitų kalbų perimamos lotyniško pagrindo rašmenimis perrašytos asmenvardžių ir vietovardžių formos (pvz.: Mahmoud Abbas, Wang Zhaoxian, Miyazaki) gali būti prilyginamos originaliosioms formoms ir vartojamos 2.2 ir 4 punktuose nurodytais originaliųjų formų vartojimo atvejais.

3.2. Specialioms reikmėms (bibliografijoje, kartografijoje ir pan.) vartojamos pagal specialias taisykles ar standartus (LST 1307:1993, STANAG, GOST-83 (GOST 16876-71 ir kt.) perrašytos paraidžiui (transliteruotos) asmenvardžių ir vietovardžių formos, pvz.: Maḥ̣mud Abbas, Ṣalaḥ Ábd aṣ-Ṣabūr, Miyazaki, Gremjač'e, Jagyl''jah, Pran'ga, Užur.

4. Greta originaliųjų (taip pat joms prilygintų ar transliteruotų) formų rekomenduojama skliaustuose pateikti sulietuvintas pagal apytikslį tarimą kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių formas, o greta tradicinių ir sulietuvintų pagal apytikslį tarimą formų gali būti pateikiamos originaliosios formos, pvz.: William Cristie (Viljamas Kristis), Viljamas Kristis (William Cristie), Wang Zhaoxian (Vang Džaosianas), Vang Džaosianas (Wang Zhaoxian), Jagyljachas (Jagyl''jah).

PASTABA. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais patvirtintos perrašos į lietuvių kalbą taisyklės iš šių nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų:
a) kinų kalbos (1996 m. vasario 8 d. nutarimas Nr. 52 „Dėl kinų kalbos skiemenų tarptautinės rašybos lietuviškojo atitikmens“; Žin., 1996, Nr. 15-410);
b) japonų kalbos (1997 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 61 „Dėl japonų kalbos skiemenų tarptautinės rašybos lietuviškojo atitikmens“; Žin., 1997, Nr. 63-1491);
c) hebrajų kalbos (1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 62 „Dėl Biblijos vardų adaptavimo principų“; Žin., 1997, Nr. 84-2122);
d) sanskrito (2000 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 1 (75) „Dėl sanskrito vardų ir terminų rašymo“; Žin., 2000, Nr. 23-610).
Rusų kalbos asmenvardžiai ir vietovardžiai transkribuojami pagal Lietuvių kalbos komisijos aprobuotą instrukciją (Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukcija. – Vilnius : Mokslas, 1990).

______________________

 

A. Pangonytė, 272 33 10, aiste.pangonyte@vlkk.lt